15 Şubat 2014 Cumartesi

Nel-SON(!) MAN-dela Efendi’ye... !

Sadık Bir Uşağın Arkasından....


YAHUDİLER KENTİ(!) anlamına gelen "Johannesburg" şehri (ve Güney Afrika) maliklerinin suratı gibi kalbi ve beyni de kara  işbirlikçisi Nam-ı diğer,'Madi(kçi)ba'ya….Aynı; 
Batı hayranı, batıcı ve batı poposu yalama ustası, ajan bozuntusu türdeşlerin ve şişirme sahte kahraman LİBERTATOR(CÜ)!ler gibi!

Sen ortaya zıplatıldığın dönemlerde;
Afrikalı hemşerilerin çorak topraklarında onurlu bir varoluş mücadelesi vermekteydi…

Sayende şehir yaşamına terfi ettiler…
Lağım sıçanlarının bebeklerinin kulaklarını kemirdiği tabanı toprak, tavanı teneke barakalarda yaşamaya!!!!

Sayende iş sahibi de oldular…
Batı’nın (“sahiplerin” beyazların) senin binlerce yıllık ata topraklarında tamamına el koydukları altın ve elmas işletmelerinin kapılarına köpekleri yerine onları koydular….

Bir kemik parasına… !


Aslında, Madi(kçi)ba neymiş derinlerden sezer gibi oldular biraz…Ne yazık ki;
Anlar gibi olmalarına karşın anlayamadılar bir türlü, anlamalarına izin verilmedi…

Verilemezdi, verilmez zaten… !

Yüreklerinin odacıklarındaki taşlaşmış bilmem kaç asırlık ağır sızılar engel oldu gözlerindeki perdelerin kalkmasına….

Şimdilerde çok daha zor ve şerefsiz bir yaşamın içinde yaşam mücadelesi verir hale geldi senin(!) Afrika…

Kimliklerini, değerlerini, folklorlarını, geleneklerini her şeylerini unutmuş çok değerli hemşerilerin sana ‘çok anlamlı Dua’lar okuyacaklar!

Sen yokken kapitalizme ve kolonicilere karşı çok daha kimlikli bir duruş sergileyen asil Afrika şimdi ölüm kalım ve yok olmama savaşı veriyor!!!

Şimdi sen giderken onlar daha derin bir fakirlik
ve
Çok daha derin mağduriyet içindeler…

Çok daha çaresiz
ve
Çok daha sefil/rezil durumdalar!


Sayende Madi(kçi)ba!,


Senin yüce kahramanlıkların(!) sayesinde…..,Tüm bunlara karşılık sermaye, kapitalist, siyonist ve faşist kolonistler senin sayende daha da palazlandı ve güçlendi. 


Senin gibi hainleri tenekeden 1-2 ödül’le kolaylıkla kandırabilen emperyalizm, tamamı sana(!) Afrikalılara ait olan altınları, elmasları, tüm değerli madenleri kamyonlarla götürüyor….

Kendi malı(!) olarak!!!Derin Siyonizm ve katil batı servislerinin köleliği ve yalamalığı sana ve satılmış şımarık ruhuna beyaz(ların) aferin ödüller(i) olarak geri döndü!!!  

Sevindirik yapıverdiler seni kolayca…Açtığın yoldan güvenle yürüyen kapitalizm ve faşizm, senin halkına ait ol(may)an topraklarda kendi şatoları içinde artık daha güvendeler…


Ve senin türlerin insanlık adına  hızla yok edilirken onlar artan bir hızla ve ihtirasla çoğalıyorlar !!!!!

Nam-ı diğer Madi(kçi)ba

ESERLERİNLE ne kadar övündüğünü, sırıtırken göstermekten zevk aldığın binlerce fotoğrafın tamamında utanmadan sergilediğin 32 dişinden de kolayca anlayabiliyoruz… NelSON ‘MAN’-dela efendi!  

Sen, 
Dünyanın dört bir köşesinde katliama uğrayangerçek mağdurlar için kıçını bile kıpırdatmadın… 

Elle tutulur, gözle görülür ne kahramanlığın  olmuş? 

Birileri söylesin de duyalım, göstersinler de görelim…

Sen, 
Emperyal sahiplerinin emrinden hiç çıkmadın…

Sen,
Zulüm altında inletilen Müslüman, Arap, Afgan, Türkmen’ler için kayda değer bir kelam bile etmedin… !!!

Sen,
İçinde TÜRK adı geçiyor diye “AtaTÜRK Barış Ödülü”nü bile kabul etmedin!!! Çünkü sen Türk’lerin dünyadaki en kahraman, en gözü pek özgürlük savaşçıları olduğunu biliyordun… 

İşte böyle karar(tıl)mış faşist !
Şimdi seni birbiriyle var gücüyle dalaşan BATI, EL-birliği ile gömüyor!!!!

Sağcı, Solcu, Liberal, Komünist, Diktatör, Marjinal, Arap, İngiliz, Rus, Latin, Hintli, Çinli, Amerikalı, Avrupalı, Japon, Yahudi ve daha birçok aykırı şöhret arkandan methiye nutukları atıyor!!! 

Bu sence de tuhaf, hatta ANORMAL değil mi?

Seni soydaşların değil ONLAR(!) gömüyor!
Birlikte… !!!
Aynı senin yaptığın en iyi şey gibi, sırıta sırıta…

Yüksek Hizmetlerin(!)den dolayı sana çok müteşekkirler…!

O kadar çok detay var ki hakkında yazacak!
O kadar çok fikrim…
O kadar çok “gerçek” haber….

Ama değmezsin Madi(kçi)ba… !

Sözde kahramanları olduğun Afrikalılar, Afrika’nın her yerinede vahşet, zulüm, açlık, işkence ve sefalet içinde öl(dürül)ürlerken sen yakınlarınla beraber batının size verdiği lüks ve konfor içinde halde keyif çattın..

Şimdi, mezarında ihanetle yaşamış hain bedeninin üstünü içinde soydaşlarının kemik tozları olan toprak örtecek…

Masum ve temiz Afrikalının toprak olmuş acılı bedenlerinin parçacıkları kulağına, burnuna, ağzına, her yerine dolacak….

İşte aldığın en büyük ve anlamlı ödül(!) bu olacak senin için …

Pişmanlık için son süren de sona erdi…..

Bu sefer;
Yaşam süren içinde hep kaçtığın Hakikat tanıtacak sana kendini…!

İstesen de,
İstemesen de….

Ve
Anlayabilmen için çok uzun bir zamanın olacak önünde…

Sonsuza kadar !!!
Önemli ve faydalı bir okuma parçası

SİYONİZM’in 8 Kollu AHTAPOT Sömürü Düzeni
Ahtapot’un kolları:

1.
Fransız Devrimi ile Fransa‘nın OLİGARŞİLERE karşı bir Siyonist üssü oldurulması. Fransa’ya Masonluk misyonunun BANKERLİK başkanlığı verilmiştir. Fransanın tarihi görevi, değerli altın paraları “Banknot” yani kağıt para / değersiz makbuz olarak (16.Louis’den itibaren) tedavüle koyarak, bunların karşılıklarında aldıkları inanılmaz altın stokunu bankalarında biriktirmişlerdir.

2. 
Napeleon‘un Fransız ihtilali ardından döneminde Avrupa’da “Masonik” gizli devletler kurulmuştur. Bunlar başta Helvetia olmak üzere Batavia ve İtalyan Devletleridir. 

Bunların tümünü Napoleon kurmuştur.

Batavia‘yı (Hollanda + Kuzey Flaman Belçika) değerli taşların merkezi; Helvetia‘yı (İsviçre) ise banknot karşılığı toplanan tüm altınların merkezi yapmıştır. Elbette bu fikir kendisinin değildir, imparatorluğunun savaş giderlerini FİNANSE eden Yahudi efendilerinin istekleridir.

Batavia Habsburgların “İspanya ve Avusturya taht mirası” olması gereği; Belçika ve Hollanda olmak üzere ikiye bölünmüştür. Elmas ve pırlanta merkezi BELÇİKA‘ya verilmiştir. Sözünü ettiğiniz BELÇİKA bu ahtapotun ikinci kolunu oluşturmakta ve halen tüm dünyanın işlenmiş değerli taş ihtiyacı TEK atelye olan Belçika’dan üretilmektedir. Yani TEKEL oluşturulmuştur. Diğer Avrupa mücevhercilerinin tamamı, yine Avrupa’ya yayılmış YAHUDİ ve özellikle kendi soyadlarını taşıyan ailelere (Beynelmilel yahudi ailelerine)  ŞUBE kabilinden tevdii edilmiştir.

Türkiye‘de satılan tüm değerli taşların ANA MADDESİ Belçika’dan ithal edilmektedir-tüm dünyada da aynısı-Belçika halkının bundan bir çıkarı YOKTUR, Bu gelir olduğu gibi İSVİÇRE bankalarında tutulmakta, halka refah adına bir Euro bile aktarılmamaktadır -Bu onların birinci prensibidir-

Tarihte Flaman devleti olan ZA (Zuider Afrikaan / Güney Afrika Birliği) ve Namibia Elmas taciri yahudilerin bu ülkelere göç etmelerine neden olmuştur. Çünkü Dünya üretiminin % 87.7‘si bu iki ülkeden sağlanmaktadır. Hollanda sömürgesi olan bu ülkede Orange, Transvaal, Natal, Pretoria ve KAPLAND gibi SALT ELMAS‘a dayalı devletler kurulmuş, ucuz işgücü olan ZULU kabileleri ise “Apartheid” denen katı bir ırk ayrımcılığı politikasıyla sindirerek Elmas üretmişlerdir.

Yanlışlıkla dahi bir tek ham elmas çalan / alan bir zenci köle-işçiden değil isbatı, kuşkulanılmasi halinde bile orada beynine kurşun sıkılarak öldürülmesi bir YASA idi. (Mahkemeler beyazlar içindir) Aynı yasa, Zulu’lara “Sadece kalitesiz yemek verilmesini” öngörmektedir. ÜCRET diye bir şey yoktur / yasaktır. (Nelson Mandela bu çağların uzantısıdır.)

Bu madenlerin patronlarının ve kentlerin tamamının sahibi değişmez biçimde YAHUDİailelerdir (Johannesburg = Yahudiler kenti demektir.) Flaman (Belçika ve Hollandalılar) nüfusu olan De Boer (Der Bauer = Köylüler) denmesinin nedeni onların bile ikinci sınıf görülmesidir.

Yani birinci efendiler YAHUDİLER (Jahowan’lar)ikinci sınıf olan diğer Hollandalı koloniciler (De Boer) ve üçüncü sınıf olan ise zavallı Zulu kabileleridir.

Ne var ki, Avrupa’daki Hollanda ve Belçika’nın Flamanlarının öznüfusu bile yetersiz idi. Kaldı ki “De Boer = Göçmen köylü” bunun içinden yeterince çıkmamaktaydı. Yani yerli halkın ezici ve isyancı çoğunluğuna bir denge karşılayamamaktaydı. Bunun üzerine kapalı kapılar ardından, nüfusça ve göçmence hiçbir sorunu olmayan İngiliz krallığına Hollanda Afrikası “PEŞKEŞ” çekildi. Yahudiler,kimliklerini taşıdıkları Batavia’lıları feda ederek, Güney Afrika birliğinin tamamen ingilizler eline geçmesine doğru meylettiler.

Boer savaşlarında onbinlerce flaman öldürülmesine kadar soykırım yaşandı. Kalanlar da tarihi Boer göçüyle başka yerlerde devle tkurmaya yöneldiler. İngilizler Buraya kondu. Yahudi Elmas tüccarları da İngilizlerle “sarmaş dolaş” olageldiler.

3.
İngilizler, tarihlerinin en başından beri, gizli protokol olarak “Siyonizm ile sürekliİŞBİRLİĞİ / Paralellik politikasını belirlemişlerdir. Bunları tek tek yazarsam, kitap olur. Yahudiler İngilizleri yeni sömürgelerin edinilmesinde ASKERİ GÜÇ olması karşılığında, bu sömürgelere “YAHUDİ SERMAYESİ” ve bunların kişi ve mal varlığı olarak sonsuz korunma güvencesi için anlaşma yapmışlardır.

Askeri güç İngiliz ordusunun; Ticari güç ise illa illa ki Yahudi vahşi Kapitalistin paylaşımıdır.

4. 
Elmas piyasasından sonra gelelim PARA PİYASASINA: Helvetia / İsviçre hem Dünyanın birikimlerinin toplandığı bir Yahudi Banka Sistemidir; hem de “DÜNYAYI YÖNETME PLANININ” başkentidir.

Özellikle Napoleon’dan itibaren, GENEVE (Cenevre) tüm Yahudi yönetim organlarınaBAŞKENT olmuştur. (Binlerce Cenevre anlaşmaları yapılmıştır, kızılhaç buradan doğmuştur. Burası IMF‘nin de merkezidir ve Birleşmiş Milletlerin karargahı New York; fakat ordugahı Cenevre’dir.

İsviçre “EBEDİ TARAFSIZLIK” anlaşması yapan tek ülkedir! Avrupa Birliğinin göbeğinde, hatta dünyanın göbeğinde tamamen bağlantısız (Nato, AB gibi) durmaktadır.

Amacı şudur: Güvenilir Banka sistemiyle karapara dahil tüm başka ülkelerin kaçırdığı ve gizli hesap olarak biriktirdiği paraları ASLA hiçbir kuruluşa-BM dahil- hesap vermeden TEKEL olarak kendinde tutmaktadır. Bu konu öyle önemlidir ki, günümüzde en kuvvetli ordulardan biri İSVİÇRE ordusudur. Hatta, deniz ile kıyısı olmamasına karşılık, DENİZ KUVVETLERİ vardır - bilmem anlatabiliyor muyum?

İsviçre bankalarındaki altının toplamı Orta ve Güney Amerika, Afrika, Tüm yoksul Asya’nın rezerv TOPLAMINDAN bile fazladır.  Bunun böyle olmasının nedeni var:

Sadece KAĞIT olarak basılan Dollar’ın hareketlerinden etkilenimmemesi, gerekirse gelecekte Yahudi efendilerini tanımaMAsı imkan dahilinde olan (Adler bunu başarmıştı) ABD‘yi çökertmesi,ekonomisini Arjantin gibi mahvetmeye karşılık tutmaktadır.

İsviçre Bankacılığı, doğrudan İsrail’in kasasıdır. İsviçre bu konumuyla doğrudan İsrail’in BÜTÇESİ’dir. İsrail’in yan cebinden öte doğrudan MÜLKÜDÜR! ABD batsa bile İsviçre sonsuza dek TARAFSIZ(Sadece siyonist taraftarı) olarak yaşatılması planlanmış bir AHTAPOT koludur. İsviçre’yi Siyonistler, SİON adlı İsviçre kentinde gizlice yönetmektediler. Görünen Yahudi başkenti ise CENEVRE’dir.

5. 
Ahtapotun beşinci kolu ABD‘dir! İngiliz dominyon sömürgelerinden (Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika vb.) en elverişli olarak ABD seçilmiştir. Koloniciler özellikle YAHUDİ aileler olarak yoğun biçimde (ABD’de Yahudi sayısı 27 milyon; İsrail’de 1,5 milyon) göç etmişlerdir. Bunların tamamı marketlerden, cowboy barlarına kadar HERŞEYİ ellerinde tutmuşlardır. Acımaları yoktur, (Viyetnamda olduğu gibi) sırf SİLAH SATMAK için, zavallı kızılderililerin soykırımını icat etmişlerdir. (Kızılderililer hem Tevrat emri hem de KÖLE olmayı reddettiklerinden öldürülmeleri caiz olmuştur) Bunların yerine köle olmak tiynetlerinde var olan ZENCİ‘ler Afrika’dan taşınmış ve Zulu’lara yapılan muamele gibi bunları Yahudi çiftlik işletmecileri mülk edinmişlerdir.

ABD ile ilgili çok şey yazabilirim, fakat sözü uzatmayacağım. Günümüzde SÜPER DEVLET USA, onların eliyle (Allah onları dünyalara üstün kılmıştır) günümüze gelmiştir. Dünyanın tüm ekonomik hareketleri bu merkezden yönetilmektedir. (Rockefeller örneği gibi) Dünyanın Jandarması ve İsrail’in SINIRSIZ GİZLİ ORDUSUda ABD askeri gücüdür. Canlarının istediği ülkeyi bir haftada bilemedin onbeş günde zaptedebilirler. Canlarının istediği ülkeyi Uydu savaşlarıyla haritadan silebilirler vs. vs.

(Dolayısıyla tüm ABD başkanları da kaçınılmaz biçimde onların adamıdır. Eğer adamı olmayı reddedenler varsa -Kennedy ve Lincoln gibi- faili meçhul olarak öldürtürler. Dolar ise şu andaki DÜNYA parasıdır. Ancak Dolar’ın ABD’de basımda karşılığı HİÇyoktur. Dollar’ın basımına ABD değil; ABD‘nin MERKEZ BANKASI (federal reserve) deki az bir altını semboliktir. Asıl GİZLİ MERKEZ BANKASI İsviçre’dir. Sion kenti onay verirse, Federal Banka matbaasında para basar!

6. 
SSCB‘nin kurulması = Ucuz işgücü ve köle yönetim planı

7. 
AKPARA: BORSALAR, FAİZ, DÖVİZ vb. (Kağıt hareketleriyle tüm dünya YASTIK ALTINDAKİ PARAYI emme planları gereği çok uluslu olarak ve manüple ederek ülkelerin EKONOMİSİYLE oynarlar.)

8.
KARAPARA: M(an) A (America tüm kıtadaki devletler) F(ransa) İ(İtalya, sicilya) A(İsrail’in ilk harfi olan Elif / Alef)den kurulu ve üç bacak ile gösterilen MAFİA bu kelimelerin başharfleridir. Amaç kara para kazanmaktır. Bunun Kumarhaneler, Fuhuş-porno yayıncılığı, dünya uyuşturucu ticareti vb. gibi alt dalları var.

HvA – The Deepest of Earth


Hiç yorum yok:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder