23 Kasım 2015 Pazartesi

KEHANET GÜNLERİ İÇİNDEYİZ !!!

İNSAN NESLİ; 
TOPTAN YOK EDİLME TEHLİKESİ ve SALDIRILARI İLE KARŞI KARŞIYADIR !!!


Küresel boyutta aralıksız zehirlenen DÜNYA(mız!);
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bir çok büyük ülkeyi kontrolüne geçiren "REPTİLYAN KONSEYİ" ve onların lejyonerleri olan "KOALİSYON GÜÇLERİ" tarafından "İNSAN TÜRÜ"nden tamamen temizlenerek kendi yaşam alanlarına çevrilmek isteniyor!!! 

Kadim Kehanetlerin (Kıyamet, Armageddon, Mesih/Mehdi, vb.) gerçek olacağı günlere girmiş bulunmaktayız...

Hz. Süleyman zamanında inşa edilen SÜLEYMAN MABEDİNİN yapımında çalışan Cinler ve Şeytanlar kontrolden çıkmış ve dünyaya yayılmıştır. 

İnsan Türü ile çapraz üreyerek (önceden de var olan İnsan Nesline düşman bir TÜR'le birleşerek) çoğalmışlardır...

Son YY içinde kendi devletlerini de kuran bu NESİL tüm insanlığı birbirine düşürerek Dünyayı "Armageddon Şifresi" üzerinden bir kan okyanusuna çevirmeye kararlıdır!!!

Chemtrails Saldırıları derhal durdurulmalı ve Nükleer Savaş önlenmelidir...

Bu konu bütün siyasi partilerin gündemine alınmalı ve hassasiyetle takip edilerek sonuç alınmalıdır...

Saygılarımla,

Ali Aslan Dumanol

14 Kasım 2015 Cumartesi

13 EKİM 2015 SALDIRILARI VE GİDEREK DAHA DA AZGINLAŞAN SİYONİZM

Maşiyahçı Skolastik Yahudilik (Siyonizm) Kendi Tüp Bebeği olan 1799 Devriminin Merkezi Üzerinden Yepyeni Yeni Bir Atağa Kalktı !!!

IŞID, İSİS, DAEŞ üzerinden planlanan İslam nefreti ve düşmanlığı mühendisliğine 13 Ekim 2015 Saldırıları ile “Çakma Hürriyet ve Devrimi Ülkesi” üzerinden yeni bir yoğunluk kazandırıldı.

Malum Siyonist karargah, dünyada yaşanılan tüm terör yapılanmalarının (saldırılarının da) ve halk düşmanı tüm satanist devrimlerin de merkez üssüdür.

Başta günümüzün en kanlı toplu cinayet örgütlerinden ISIS olmak üzere, BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİ “Made in Israel” damgalıdır.

Kendilerine arazi spekülatörü imitasyon bir tanrı üzerinden toprak sözü verildiği üfürmesiyle kandırılan İbrahim'in Çocukları, zaman içinde satanist bir dehşet sosyetesine dönüş(türül)müştür. Aralarından seçilmiş bazı aileler çok büyük maddi servetlere ulaşmış ve ütopik emellerine ulaşmak için bilinen esoterik/okült organizasyonlarının marifetleriyle birçok ülkeyi gizli işgal ile yönetmeye başlamıştır. Özellikle son yüzyılda durmaksızın akıttıkları insan kanlarının tamamına yakını Türklere (ve Müslümanlara) aittir... 

http://smoloko.com/?p=8220

"Âdem Nesli"nin gelmiş geçmiş en azılı düşmanı olan Satanik Siyonizmin, çok uzun yıllara dayalı planlı ve programlı çalışmalarının meyvelerinin toplanacağı bir hasat dönemine girdiğini görmekteyiz…

Görünen o ki; en önemli kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde bulunan “vaat edilmiş topraklar” için oynanan kanlı tiyatronun son perdesine gelinmiştir.

Irak'ı kan gölüne çevirerek milyonlarca Müslümanın canını çalan "Şeytanın Birleşik Kuvvetleri" şimdilerde de Suriye topraklarında (Armegeddon!) tarihin en kanlı katliamlarından birini sürdürmektedir.
İyi tasarımlanmış bir satanist modelleme olan Evanjelist Hristiyanlık ile sözde kutsal toprakların kendilerine geçmesi konusundaki olası İsevi muhalefeti kökünden susturan Siyonizm’in hedefinde yalnızca tek karşı güç olan İslam kalmıştır…

Bu gerçeklik vizyonundan görüleceği üzere, gerek İslam dünyasında, gerek ise İslam ülkeleri üzerindeki yaşananlar tüm dehşeti ve trajedisi ile herkesin gözleri önünde cereyan etmektedir...

Muharref Tevratın tarihleme uzmanları ve gök katlarından (nere kaynaklı olduğu meçhul) vahiyler indiren Tetragrammaton ustaları (ve Kabalistik Permütasyon Memurları) “Beklenilen Günler”in içine girildiğini iddia etmektedirler…
Amerikan Yahudilerinin sermayesi ile gerçekleştirilen Siyonist Bolşevik Devrimden beri her türlü insani hak ve özgürlükten uzak bir “Siyonist Format”ta çalıştırılan "Tasmalı Rusya Yönetimi", günümüzde de en sadık Siyonist müttefiklerden biri olarak görev yapmaktadır…Diğer taraftan, İsrail’in en kadim ve stratejik müttefiki olan, bölgenin en önemli oyuncularından "Kripto Devlet İran", bizzat Siyonist İsrail tarafından gizliden gizliye nükleer güç ve teknolojik silahlar ile desteklenerek Türk Devletine karşı ve bölgenin tüm İslam Ülkelerine karşı fevkalade güçlendirilmiştir.

Tipik bir Yahudi kuklası Kripto Devleti olan çakma Müslüman İran'ın, tarihin en azılı ve bölücü İslam düşmanı olarak Müslümanlar içinde yaptığı tahribat, Haçlı Ordularının verdiği zararların toplamından bile kat kat daha fazladır…Buraya kadar zaten artık birçoğunuzun malumları olan çok kısa ve özet bir giriş yaptım. Pekiii, bundan sonra bölgemizde ve dünyada hangi gelişmeler yaşanacak?

YAKIN GELECEKTE (ÖNÜMÜZDEKİ 5-10 YIL İÇİNDE) MADDELER HALİNDE VE KISA KISA ÖZETLEMEK GEREKİRSE;  (Lütfen dikkatlice okuyunuz ve not alınız!)

01)- Avrupa’da, başta Almanya olmak üzere “Türk ve Müslüman Avı” başlatılacak.

02)- Avrupa istikametindeki göçler tersine bir göç'e çevrilecek.

03)- Çok büyük can kayıpları yaşanacak.

04)- Orta Doğu savaşı tahminlerin üzerinde hızlanacak ve büyüyecek.

05)- Bu durumu bekleyen İsrail planladığı ülkeleri işgal edecek.

06)- Bölgede yeni devlet(cik)ler ilan edilecek.

07)- İran topraklarındaki Azeri Türklerine karşı imha savaşı başlatacak.

08)- "Vadedilmiş Büyük İsrail"in ön ayağı Birleşik Kürdistan ilan edilecek.

09)- Büyük Ermenistan hayali Van ve Ağrı üzerinden hortlatılacak.

10)- Türkiye’de sıkıyönetim ilan edilecek ve demokrasi temelli rafa kaldırılacak.

11)- Beklenilenden daha fazla ülkede iç savaşlar yaşanacak. (Batı ülkeleri !?) 

12)- Pakistan Bölünecek...

13)- Kafkaslarda Siyonist kuklası bir Çerkez Devleti kurulacak.

14)- Türkiye "Merkez Ülke" konumundan "Cephe Ülkesi" konumuna geçecek.

15)- Milyonlarca insan mülteci durumuna düşecek.

16)- Amerika’da iktidara Neo-Con’lar getirilecek ve savaş hızlandırılacak.

17)- Asya’da dünya ölçekli büyük bir savaş başlatılacak.

18)- Asya-Pasifik savaşını fırsat bilecek İsrail Büyük Siyonistan hamlesine girecek.

19)- İnsanlık "yeni bilgiler"le ve "yeni teknolojik kitle imha silahları"yla tanışacak.

20)- UFO-Uzaylılar konusunda bazı sırlar açıklanacak ve radikal gelişmeler yaşanacak.

21)- Sahte ve çakma Mesih’in (Maşiyah- Mehdi) geleceği/geldiği açıklanacak.

22)- Türk Dünyası "gerçekten" birleşme yollarını deneyecek.

23)- Avrupa Birliği dağılacak, Avrupa'da fakirlik ve panik başlayacak...

24)- İngiltere (müttefikleriyle beraber (!!??) İsrail'le savaşa başlayacak.

25)- Rusya’da yeni bir devrim olacak ve parçalanacak.

26)- Amerika’da yaşanacak krizler büyük ülke içi kaosuna dönüşecek.

27)- Türkiye, en çok zarar görecek ülkelerden biri olmasına rağmen daha güçlenecek.

28)- Fransa İşgal ettiği ülkelerde ve sömürgelerinde yaptıklarına pişman edilecek. 

29)- Amerika İslam ülkelerine karşı yaptığı katliamı iç savaşla ve bölünerek ödeyecek.


* * *
6 Kasım 2015 Cuma

Bey(?) "EFENDİ"(!)’ye Cevaplar !!!

Çok değerli bir arkadaşımın kaleminden bir mel'un (X)'e gönülden yanıtlar...
Bana dersin ki;

“Sen koyu bir Kemalistsin, uzak dur bunlardan. Türkiye şeyhler, dervişler memleketi olamaz”


Evet, çok haklısın söylediklerinde!

Onlar cahildir, onlar kitap okumazlar okusalar da, okudukları kitaplar işe yaramaz. 

Hep hurafeler dolu yazıtları okurlar ve yabancı lisan doğru dürüst bilmezler… 

Hatta çoğu kendi ana lisanları olan Türkçeyi bile sadece iki yüz kelime ile konuşurlar. 

Felsefeden, dünya edebiyatından, sosyolojiden, psikolojiden çoğu anlamaz… 

Geyik muhabbetlerini felsefe sanırlar... 

Tarihi de fazla bilmezler, bizler ulus devleti deriz onlar ümmet derler… 

Onlar; üniversite okuduklarında, gidip ezan sesinde anasının babasının elleri öperler... 

Bizler ise, okumuş batılının karşısına aynı göz hizasına çıkarız ve onların cahilliklerini batılıya şikayet ederiz. 

Biz; 
O siyah Türkleri hakir görüp onlardan saygı bekleriz !!! 

Onlar da kalplerimizin taş olma yolunda ilerlediği için bizlere acırlar...


Onlar kim biliyor musun beyim!

Bizler; 
Avrupa’nın başkentlerinde Avrupalılar ile haklarımızı tartışırken, onlar Çanakkale’de mermisi bitti diye, 200 metreden Allah, Allah diyerek saniyede 50 mermi atan makineli tüfeğe, topluca süngü savaşına kalkanlardır... !!!

Bizlerin;
Tango ve vals bilen kadınları, Amerikan kolejini birincilikle bitirirken ve dünyaya, cesurca kendini kanıtlarken, onların hanımları; Anadolu’da yeni doğmuş bebeğini çamura bırakıp, altındaki bebeğinin bezini alıp da bomba ıslanmasın diye 40 kiloluk mermiyi sarıp ve karda kışta 40 kilometre sırtında taşıyanlardır... !!!


Onlar destan yazdılar Beyim!

Ve farkına bile varmadılar… 

Biz onlara bunu izah ettik destan yazdıklarını ve dünyaya karşı "kendimize"(!) mal ettik...

Onların hayatta tek istedikleri, kendilerini Allah'a kanıtlamaktır… 

Bizler gibi dünyaya değil!

Bizlerin çoğu, bilgi dolu beyinlerimizle hümanizmin kalesini, taş olmuş kalplerimizle inşa ederiz... 

Onların çoğunun beyninde din bilgisinden başka bilgi yoktur, kafalarında dünyevi bilgi gezmez. 

Ancak onların kalplerinde Allah'a olan imanın getirdiği Nur güneşi her gün yeniden doğar...


Mustafa Kemal Paşa isyanını seninle benimle başlatmadı Beyim!

Onların yanına gitti 
ve 
iman dolu kalplerine hitap etti ve onlarla başlattı. 

Onlar, bizden hep onlara arka çıkmamızı beklediler… 

Onlara sahip çıkmamızı… !

Onlara verdiğimiz sözlerimiz tutmamızı beklediler... 

Ancak biz onları kendi hallerine bıraktık, onları öksüz bıraktık ve küçük bir çocuğu iter gibi onları çamura attık !!! 

Çünkü kendimizi birimizle ve bilgimize boğduk... 

Çünkü artık medeni dünya ile eşittik... 

Onlar yine sustular ve Ya Allah dediler… 

Ve her gün yine kalplerine imanın nur güneşinin doğmasını beklediler!!!


Onların iman dolu göğüslerindeki nur ateşi çok engindir!

Seni ve beni de her gün yeniden ezan sesi ile davet ederler... 

Ancak bizim beyindeki zenginliğimiz, kalplerimizdeki bir küçük mum ışığı gibi parlayan nur ateşini sönme noktasına geldiğinden, biz onu duyamayız.!! 

Ancak o çamurda yatan o öksüz küçük çocuk, kendi başına sadece Allah'a olan imanı ile büyüdü ve yetişkin oldu... 

Ve Anadolulunun tüm öksüzleri namına yine 200 metreden süngü savaşına başladı.


Beyim uyan!

Sen, ben okumuş insanlarız… 

Gör artık... !

Anadolu yeni bir destan yazıyor...

YENİ BİR ANADOLU DESTANI !!!

Ancak O yetişkin olmuş çocuğun, sana bana ihtiyacı yok artık, biz de onu bu yüzden sevmeyiz zaten...

Ancak O bu yeni Anadolu destanında hepimize hak tanıdı ve dedi ki gel!

Gel, ne olursan gel, yeter ki gel…!!!


Şimdi ben sana soruyorum Beyim!

Ben bir Kemalist olarak "O"nun yanında olmayıp ta nerede olacaktım?* * *