15 Şubat 2014 Cumartesi

Bir Atatürk Hayranı Aleister Crowley


Aleister Crowley 
ve 
Oğlu Aleister Atatürk !!!Aleister Crowley bir Atatürk hayranıydı.


1945 yılında "Oriflame" adlı kitabındaki "Gidenler hayaletler ve Tanrılar" şiirini Mustafa Kemal Atatürk anısına yazmıştır.. O kadar Hayrandı ki, 1937 yılında doğan oğluna da Aleister Atatürk adını vermiştir.Aleister Atatürk Crowley'in halâ Kanada'da yaşadığı sanılıyor.!!!


1898'de şair, büyücü, dağcı Aleister Crowley Londra'da 'Altın Şafak' üyesi olduğunda 23 yaşındaydı. Kısa sürede örgütün 10 derecesinden 4. derece olan 'Philosophus'luğa yükseldi.

O günkü lider (ünlü Fransız felsefeci Henri Bergson'un aynı zamanda örgütün üyelerinden biri olan kızkardeşiyle evli) S. L. Mac-Gregor Mathers'dir.

...Mathers Paris'e gittiğinde, Crowley diğer üyelerle anlaşmazlığa düşer ve 1900'de o da Paris'e gider. Mathers onu 5. derece olan 'Adeptus Minor' derecesine yükseltir, ancak döndüğünde Londra Tapınağı üyeleri derecesinin yükseldiğini gösteren belgeleri vermez.

Crowley Paris'e döner ve Mathers'de üyelere belgeleri teslim etmelerini emrederek onu Londra tapınağına elçisi olarak gönderir. Crowley tapınağa bir İskoç kabile reisi kılığında gider, üzerinde iskoç eteği ve ilkel silahlar vardır, yüzünüde ağır bir makyajla boyamıştır.

Belgeleri alır ancak asi üyelerde tapınağın mülkünü yasal yollarla elde etmişlerdir.

Ayrılanlar kendi topluluklarını kurarlar ve bir kaç kez daha bölündükten sonra tamamen dağılırlar.

...Mathers daha önce majiyi konu alan "The Book of Abramelin"i tercüme etmişti. Crowley bu kitaptaki ayinleri uygulamak amacıyla İskoçya'da 'Loch Ness' yakınlarında bir tapınak yaptırdı. Amacı kutsal koruyucu meleğini çağırmaktı.Abra-Melin Majisi : 
1362 doğumlu "Yahudi Abraham" tarafından oğlu Lamech'e 1458 yılında 96 yaşında teslim edilen Abra-Melin'in Kutsal Maji Kitabı"(34) S.L. MacGegor Mathers tarafından 1898 yılında Fransıca el yazmasından İngilizce'ye tercüme edildi ve ilk defa basıldı. Fransızca el yazmanın başında da 1458'de İbranice'den Fransızca'ya Tercüme edildiğini yazıyor.

Kitap Mathers'in uzun önsözü hariç üç kitaptan oluşuyor. Birinci kitapta Abraham oğlu Lamech'e hitaben "..bu İlahi ve Kutsal Majini elde etmenin kurallarını" içeren ikinci ve üçüncü kitabı ve ilk oğlu Joseph'e "Kabala'nın Kutsal Tradisyonunu" bağışladığını ve öğütlerini aktarıyor.

Ondan sonra yaşam öyküsünü anlatıyor. 14. asırda doğan Abraham'a babası Simon tarafından "Kutsal Kabala'yı elde etmenin yolu" öğretiliyor. Ancak bunu yeterli bulmayan Abraham 20 yaşında babasının ölümüyle maji ve kabala konusunda eğitim görmek üzere arayışa çıkar ve Mayence'de Rabbin Moses'i bulur. 


Ondan 10 yıl ders alır, daha sonra İstanbul'a, o zamanki Konstantinopel, giderek 2 yıl yerleşir. Rabbin Moses'in yöntemleri de ona yeterli gelmeyince Arabistan ve Mısırı gezer, Yahudi, Müslüman ve Sabi birçok büyücü, majisyen ve kabalistle görüşmüştü.

Nil kıyısında Abra-Melin adında bir Mısırlı kutsal adamın varlığını öğrenir öğrenmez, gerçek öğretmenini bulduğunu sezerek coşku duyar. Çölde üç buçuk günlük bir yolculuktan sonra evine varır, Abramelin'i mürşidi olarak kabul ederek bir süre ders alır. Abramelin ona iki Kutsal Sihir kitabı verir. Bu kitaplar eserin ikinci ve üçüncü kitaplarını oluşturur. İkinci kitapta majikal yöntem verilir.

Kısaca, majisyen 6 ay boyunca insanlardan uzak bir yerde özel bir şekilde hazırlanmış bir evde inzivaya çekilir. Şart olarak odasını çok temiz tutmalı ve her cumartesi arındırmak üzere kutsal tütsüler yakmalıdır. 

Alkol ve uyuşturucu almamalı. Hayvan eti yememeli. Aklı sürekli ruhsal konularda olmalı. Dilencilere sadaka vermeli. İmansız insanlardan uzak durmalı. Günde iki saat kutsal kitapları okumaya vermelidir. Gündüz hiç uyumamalı.

Bunun dışında birçok başka şart, öğüt ve talimat daha vardır. Örneğin, majisyenlerin doğduğu dinlerini değiştirmemeleri gerektiğini yazar, yoksa majilerinde herhangi bir semavi destek alamazlar. 

Altı ay sonunda majisyen Kutsal Koruyucu Meleğiyle temas kurar (Birçok modern majisyen Kutsal Koruyucu Meleğinin yüksek benlik olduğunu kabul eder). Daha sonra kitabın sonunda listesi verilen ifritler ordusu majisyenin önünde geçit yapar, her biri birer birer ona itaat edeceklerine dair yemin ederler.


Kitaba göre bu ifritler düşmüş melek olup, Tanrı tarafından ceza olarak majisyenlere hizmet etme görevi verilmiştir. Daha sonra majisyen meleklerle temas kurar.

Üçüncü kitapta yüze yakın vefk, kullanma yöntemleri ve neye yaradıkları aktartılır.

Vefkler harf veya sayı içeren karelerdir, havas ve İslami majide yaygın olarak kullanılırlar. Her biri farklı bir işlem için kullanılır. Majisyen bu vefkler vasıtasıyla hemen hemen yapamayacağı şey yoktur.

Ancak Kutsal Koruyucu Meleğiyle temas kurmadan ve ikinci kitabın şartlarını yerine getirmeden bunları hiç denememesi gerekir. İkinci kitaptaki şartları yerine getirdiğini ve altı ay sonra kitapta vaat edilen şeylerin gerçekleştiğini iddia eden, Georges Chevalier (takma ad) bu deneyimlerini "The Sacred Magician"(36) adında ilginç bir günlük şeklinde yayınladı. Diğer yandan Abramelin majisiyle uğraşıp pek hoş olmayan şeyler gelen birçok kişi hakkında rivayetler dolaşmaktadır.Örneğin, bu konuda Francis King Şöyle yaşmıştır: 

"Karelerle denemeye kalkışan okuyucuların iyiliği için, uyarmamız gerekir ki, Kutsal Koruyucu Melek ile temas kurulmadan, bunları kullanmaya teşebbüs etmek son derece tehlikeli olduğu söylenir. 

S.L. MacGregor Mathers'in sözleriyle bazı karelerin 'tehlikeli otomatik etkileri vardır ve ortalıkta bırakılırsa hassas insanları, çocukları ve hatta hayvanları bile obsede edebilirler.' 

Bir okült rapora göre besteci Peter Warlock Abramelin karelerine kurban giden insanlar arasında yer alması gerekir.

Belirli bir olayı yaratmayı çok istemiş ve uygun kareyi koluna dövme ettirerek onu şarj etmiş. Yani zihinsel olarak sürekli olarak üzerine odaklanmış, bunu üzerine yanan bir sigara bastırarak başardı. 

Sonunda dileği yerine geldi, ancak o şekilde oldu ki olay bir zafer yerine bir duygusal felaketti ve ardından hemen intihar etti."(2) Dion Fortune, "Psişik Korunma" (37) klasiğinde diğer bir vakayı aktarıyor. "Occult Review'in Aralık 1929 sayısında H. Campell adı altında çok ilginç bir vaka verilmektedir:

" 'Normal bir yöntemle elde edemeyeceğim bir bilgiyi istedim ve Abramelin'in sistemine başvurmaya karar verdim. Bu amaçla gerekli Tılsımı (vefki) azda da olsa bilgimin yettiği karar hazırladım. Ritüeli yaparak çalışma yerimi açmaya başladım. Az bilgi tehlikelidir ve ritüelim mükemmel değildi. Tek yaptığım şey tılsımı kullanamaz hale getirmekti, ancak bu hiç bir şekilde çağrılan varlığın faaliyetlerini engellemedi.

Bu tarafımdan dikkatsizlikten başka bir şeye benzemiyor ve kısmen de öyledir. Ancak belirtmek istediğim şey, bu sistem konusundaki bilgim dolayısıyla ritüelim yetersizdi ve böyle bir varlık uyarıldıktan sonra onunla mücadele edecek her hangi bir yöntem bana gösterilmemişti...'" Bundan sonra birer aylık aralıklarla her yine ayda bir takım olaylar olur ve bunlar giderek yoğunlaşır. 

Bay Campell her seferinde üzerinde olağanüstü bir dehşet ve ağırlık hissiyle uyanır. Giderek bir yüz belirlenmeye başlar. "Bu sıralarda beni hızlı bir şekilde beni obsede etmeye başlayan varlığı görmeye başladım. Çirkin bir görünümü yoktu. Gözleri kapalı, sakallı ve uzun saçlıydı. Yavaş yavaş canlanan kör bir güce benziyordu.' "" 'Devam etmeden belirtmek istediğim üç nokta var. Birincisi hiç bir zaman aynı gecede iki kez saldırıya uğramadım. İkincisi, fiziksel olaylardan söz ettiğim zaman, örneğin cam kırılması ve sesler, tek bir izah edilmez müstesna dışında hiç bir zaman gerçek değildiler, sadece obsesyondular.

Bu da üçüncü noktaya gider, bu olaylardan hiç biri uyurken olmadı. Her seferinde üzerimde dehşet duygusuyla kendimi uyanık halde buldum ve büyük bir didinme ile karşı koyup büyüyü bozmaya çalıştım...'"

Bundan sonraki olaylar iyice çığırından çıkıyor...... 

Yatağının altından kırmızı bir yılanın kıvrandığını görür ve pencereden atlayarak kolunu incitir. Yüz tekrar belirlenir, sakallı ve saçları uzayarak yılanlara dönüşür, odasının duvarı yıkılır ve kırmızı bir obelisk içeriye düşer. Ancak aslında bir şey yoktur, yine de diğer odalardan aile fertleri bu sesleri duyarlar. Sonradan okült konularda çok bilgili ve deneyimli bir bayan arkadaşına başvurur ve arkadaşı ona yardım ettikten sonra obsesyon yok olur.

Aslında Crowley'nin hatıralarında birkaç Abramelin vakası daha var, ancak bu kadarı da yeter geldi.

"Şühpe götürmez bir şey varsa, o da Enokyan majide hiç bir araştırmacı veya ritüelistin daha erişemediği sır ve güç perdeleri vardır."

Donald Tyson
(Abramelin oil - Abramelin yağı)

http://www.pdf-search-engine.com/abramelin-pdf.html 

http://www.themystica.com/mystica/articles/a/abra-melin_operation.html

...Bu arada Crowley kendini İncil'de 666 rakamıyla belirtilen yaratıkla eşleştirmeye başlamıştı. Kendisine Yunanca yaratık anlamına gelen Therion derdi. Aynı zamanda kâhini olan karısıyla yaptığı Mısır gezisinde kendisine sözde bir melek tarafından yazdırılan "Yasa Kitabı"nı düzenledi. 

Kitapta bütün dini inanç sistemlerine vahşice ve küfürle dolu saldırılar vardır ve Crowley yazdıklarını asla anlayamadığını öne sürer.

Kahire'de bunlar olduğunda Crowley Altın Şafak'ta yüksek bir dereceye ulaştığına karar verir ve Mathers'e, gizli güçlerin kendisini örgütün başkanlığına getirdiğini yazar.

...1906'da Çin'e gider. Orada, Tapınak Üstadı olmasını sağladığına inandığı majik ayinlerini sürdürür. 1916'da Amerika'dayken 9. derece olan 'Magus' derecesine yükselir. Altın Şafak'ta her derecenin ayrı ayini vardır ve bu derecenin ayinide İncil'den bazı metinlere küfrederek bir kaplumbağayı çarmıha germektir. 

Sonunda 1921'de Sicilya'dayken 10. ve en üst derece olan 'Ipsissimus' derecesine ulaşır. Bu derecenin ayini 'Deliliği' çağırmaktır. Artık Crowley 'Argentum Astrum'un (A.A. Gümüş Yıldız) denetimi altında olduğuna inanır.

...Crowley 1912'de, Alman Karl Kellner tarafından 1895'te kurulan O.T.O. ya (Ordo Templi Orientis - Doğu Tapınağı Örgütü) katılır. Çok az üyesi olan bu örgütte 'Yüce ve Kutsal Kral' derecesine erişir ve Baphomet adını alır. Kendisinden ayinleri yeniden yazması istenir.

...Modern satanizm olarak adlandırılan ve günümüzde etkin olan satanizm ise 1960'larda Amerika'nın California eyaletinde ortaya çıktı. Anton Szandor LaVey adlı kişi 1966 yılında 'Church of Satan' (Şeytan Kilisesi)'ni kurduğunu açıkladı. Ancak LaVey'den çok daha önce, 1900'lerin başında yaşayan Aleister Crowley günümüzdeki satanizmin ilk temellerini atmıştı. 

'Büyük Canavar' (The Beast 666) lakabı ile anılan Crowley, yaptığı büyüler ve hayvanların katledildiği, uyuşturucunun yoğun olarak kullanıldığı kanlı ayinleriyle ünlü idi. Crowley'nin felsefesinin temel noktasını, 'ne istiyorsan onu yap' düsturu oluşturuyordu. 

Bu felsefe, Crowley'e göre şeytan tarafından kendisine yazdırılmış olan, The Book of Law (Kanun Kitabı) adlı kitapta ayrıntıları ile anlatılmaktaydı. Bu sapkın inanca göre insan, içinden geçen her ne ise, bunun neden olacağı felaketleri ve kötülükleri düşünmeden, onu hemen yapmalıydı. Örneğin canı taşkınlık istiyorsa her türlüsünü yapmalı, birine kızgınlık duyduysa öfkesini hemen dışa vurmalı, hatta içinden karşısındakini öldürmek geçiyorsa bunu hemen yerine getirmeliydi. 

Toplumda dirlik ve düzen bırakmayacağı açıkça belli olan bu anormal fikirleri Crowley şu sözler ile savunuyordu: Ben kutsal şeylere küfretmeyi, cinayeti, tecavüzü, devrimi istiyorum. İyi ya da kötü herhangi bir şeyi, yeter ki güçlü olsun. Aleister Crowley'in 'insan canı ne istiyorsa onu yapmalıdır' felsefesiyle anlatmak istediği şey, insanın içinden geçen her türlü kötü düşünce, duygu ve kararları hiçbir sınırlama olmadan yerine getirmesidir. Diğer bir deyişle, nefsi insana ne emrediyorsa insanın ona uyması, nefsine hakim olmayı bırakması.
...Yalnız Alman tarafında değil, müttefikler tarafında da majikal ayinler siyasi amaçlarla kullanılmıştı. İngilizlerin ünlü “V” (Victory=Zafer) işareti, 1940 yılına kadar yüksek dereceli Masonlar tarafından bilinen bir işaretti. 1940 yılında, kendisi de yüksek dereceden Mason olan Winston Churchill, İngiltere’nin Hitler’in başarılı ej majisinin (Alman selamı) kurbanı olacağı korkusuyla, ünlü Mason üstadı ve satanist A. Crowley’den yardım ister.

Crowley, “V” işareti –ki, bütün cinler yeryüzüne insin, anlamındadır- ile bu tehlikeyi savuşturmayı düşünmüştü. 

Alman okültist Franz Bardon’un açıklamalarına göre, Adolf Hitler, FOGC (Freimaurerische Orden der Goldenen Centuire = Altın Çağ Masonik Tarikatı –ki 99’lar locası olarak da biliniliyordu) locası üyesiydi.

http://www.hackturk.us/arastirmacilar-bolumu/45353-thule-ve-nasyonal-sosyalizmin-onde-gelen-kisileri.html 


...Crowley remains a popular icon of libertines and those interested in the theory and practice of magic.

Crowley has been attributed as selecting the "V for Victory" sign during World War II as used by Sir Winston Churchill.

...Bu "seksüel büyü", büyük olasılıkla Tapınakçılar'ın sapkın özelliklerinden biri olan homoseksüelliğin yeni bir varyasyonuydu. OTO'nun mason kurucusu Theodor Reuss, 1912 yılında yazdığı bir kitapta, örgütün ritleri arasında "karşılıklı oral seks"in de yer aldığını açıklamıştı.

OTO'nun İngiliz destekçilerinden Aleister Crowley'e göre ise bu "oral seks" ritüelinin kökeni, İllüminati örgütünün kurucusu Adam Weishaupt'un bir "buluşu"ydu ve ondan sonra da çeşitli Gül-Haç localarında uygulanır olmuştu.

Aleister Crowley, bir süre sonra OTO'nun İngiliz kolunun üstadı oldu ve kendisine "Bafomet" adını taktı.

Bafomet, 2. bölümde değindiğimiz gibi Ortaçağ'daki Tapınakçılar'ın kendisine tapındıkları bir tür puttu.

.
...Masonların şeytan ile bağlantılarının en büyük örneklerinden birini ise, 33. derece mason olan İngiliz Alesteir Crowley teşkil etmektedir. Satanist olan Crowley, aynı zamanda Doğu Tapınakçıları Locası (Ordo Templi Orentis – OTO) üstad-ı azamdır.

Crowley’in annesi, oğlunun İncil’deki Canavar’ın tezahürü olduğunu söylemektedir. “Yaşayan en kötü insan” ünvanını taşıyan Crowley, masonik ritüeller doğrultusunda, kendisi ile bağlantıda olan kişilerin büyük bir kısmının dehşet verici ölümlerine sebep olmuştur.

Crowley’in, şeytana, 150 genç erkek kurban ettiği iddia edilmektedir. (John Daniel, Two Faces of Freemasonry, Day Publishing, 2007, s. 95)


..."The magical cults of the 8th, 9th, 10th, 11th and 12th centuries in the Middle East were fascinating. The only modern work that has anything to do with them is a trifle wild in spots, but is a fascinating work in itself, and that's the work of Aleister Crowley - the late Aleister Crowley - my very good friend." (L. Ron Hubbard)


http:/en.wikipedia.org/wiki/Argentinum_Astrum   - 


OTO
eBook:

Aleister Crowley's Complete Works
The Complete Astrological Writings of Aleister Crowley
Aleister Crowley - Book of Lies
777 Revised
Moonchild - Aleister Crowley
Enochian World of Aleister Crowley: Enochian Sex Magick
The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage, 3 Books Set
The Confessions of Aleister Crowley: An Autohagiography

Masters of Darkness: Aleister Crowley - The Wickedest Man in the World
666: The Beast
Abraxas
.
The Book of the Law
Magick (Book 4)
The Book of Lies
The Vision and the Voice
777 and other Qabalistic writings
The Equinox
The Equinox of the Gods
The Book of Thoth
Moonchild
Konx om Pax
Liber Aleph
Diary of a Drug Fiend
The Stratagem and other Stories
The Confessions of Aleister Crowley
Magick Without Tears
Little Essays Toward Truth
The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King
The General Principles of Astrology
Clouds without Water

4 yorum:

Riyaz Güder dedi ki...
Ali Aslan bey merhaba,sorumlu vatandaş olarak çalışmalarınızı takdir ediyor,şükran ve saygıyla anıyorum,Allah yar ve yardımcınız olsun.Riyaz Güder
Ali Aslan DUMANOL dedi ki...
Teşekkür ederim Sayın Riyaz GÜDER...


Görüş ve dilekleriniz çok zarif...Allah hepimizin yardımcısı olsun...Saygılarımla,

A.A.D.
Adsız dedi ki...
Cok ilginc. Ben gerci Turkce'yi hizli okudugumda fazla anlamiyorum, '92 den beri yurt disindayim, ama cok hosuma gitti the way you included all the links throughout your article. I rarely leave comments but yours deserve one. Saygilar Koray
Ali Aslan DUMANOL dedi ki...
Teşekkür ederim Koray Bey,
Selam ve saygılarımla
A.A.D.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder