14 Kasım 2015 Cumartesi

13 EKİM 2015 SALDIRILARI VE GİDEREK DAHA DA AZGINLAŞAN SİYONİZM

Maşiyahçı Skolastik Yahudilik (Siyonizm) Kendi Tüp Bebeği olan 1799 Devriminin Merkezi Üzerinden Yepyeni Yeni Bir Atağa Kalktı !!!

IŞID, İSİS, DAEŞ üzerinden planlanan İslam nefreti ve düşmanlığı mühendisliğine 13 Ekim 2015 Saldırıları ile “Çakma Hürriyet ve Devrimi Ülkesi” üzerinden yeni bir yoğunluk kazandırıldı.

Malum Siyonist karargah, dünyada yaşanılan tüm terör yapılanmalarının (saldırılarının da) ve halk düşmanı tüm satanist devrimlerin de merkez üssüdür.

Başta günümüzün en kanlı toplu cinayet örgütlerinden ISIS olmak üzere, BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİ “Made in Israel” damgalıdır.

Kendilerine arazi spekülatörü imitasyon bir tanrı üzerinden toprak sözü verildiği üfürmesiyle kandırılan İbrahim'in Çocukları, zaman içinde satanist bir dehşet sosyetesine dönüş(türül)müştür. Aralarından seçilmiş bazı aileler çok büyük maddi servetlere ulaşmış ve ütopik emellerine ulaşmak için bilinen esoterik/okült organizasyonlarının marifetleriyle birçok ülkeyi gizli işgal ile yönetmeye başlamıştır. Özellikle son yüzyılda durmaksızın akıttıkları insan kanlarının tamamına yakını Türklere (ve Müslümanlara) aittir... 

http://smoloko.com/?p=8220

"Âdem Nesli"nin gelmiş geçmiş en azılı düşmanı olan Satanik Siyonizmin, çok uzun yıllara dayalı planlı ve programlı çalışmalarının meyvelerinin toplanacağı bir hasat dönemine girdiğini görmekteyiz…

Görünen o ki; en önemli kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde bulunan “vaat edilmiş topraklar” için oynanan kanlı tiyatronun son perdesine gelinmiştir.

Irak'ı kan gölüne çevirerek milyonlarca Müslümanın canını çalan "Şeytanın Birleşik Kuvvetleri" şimdilerde de Suriye topraklarında (Armegeddon!) tarihin en kanlı katliamlarından birini sürdürmektedir.
İyi tasarımlanmış bir satanist modelleme olan Evanjelist Hristiyanlık ile sözde kutsal toprakların kendilerine geçmesi konusundaki olası İsevi muhalefeti kökünden susturan Siyonizm’in hedefinde yalnızca tek karşı güç olan İslam kalmıştır…

Bu gerçeklik vizyonundan görüleceği üzere, gerek İslam dünyasında, gerek ise İslam ülkeleri üzerindeki yaşananlar tüm dehşeti ve trajedisi ile herkesin gözleri önünde cereyan etmektedir...

Muharref Tevratın tarihleme uzmanları ve gök katlarından (nere kaynaklı olduğu meçhul) vahiyler indiren Tetragrammaton ustaları (ve Kabalistik Permütasyon Memurları) “Beklenilen Günler”in içine girildiğini iddia etmektedirler…
Amerikan Yahudilerinin sermayesi ile gerçekleştirilen Siyonist Bolşevik Devrimden beri her türlü insani hak ve özgürlükten uzak bir “Siyonist Format”ta çalıştırılan "Tasmalı Rusya Yönetimi", günümüzde de en sadık Siyonist müttefiklerden biri olarak görev yapmaktadır…Diğer taraftan, İsrail’in en kadim ve stratejik müttefiki olan, bölgenin en önemli oyuncularından "Kripto Devlet İran", bizzat Siyonist İsrail tarafından gizliden gizliye nükleer güç ve teknolojik silahlar ile desteklenerek Türk Devletine karşı ve bölgenin tüm İslam Ülkelerine karşı fevkalade güçlendirilmiştir.

Tipik bir Yahudi kuklası Kripto Devleti olan çakma Müslüman İran'ın, tarihin en azılı ve bölücü İslam düşmanı olarak Müslümanlar içinde yaptığı tahribat, Haçlı Ordularının verdiği zararların toplamından bile kat kat daha fazladır…Buraya kadar zaten artık birçoğunuzun malumları olan çok kısa ve özet bir giriş yaptım. Pekiii, bundan sonra bölgemizde ve dünyada hangi gelişmeler yaşanacak?

YAKIN GELECEKTE (ÖNÜMÜZDEKİ 5-10 YIL İÇİNDE) MADDELER HALİNDE VE KISA KISA ÖZETLEMEK GEREKİRSE;  (Lütfen dikkatlice okuyunuz ve not alınız!)

01)- Avrupa’da, başta Almanya olmak üzere “Türk ve Müslüman Avı” başlatılacak.

02)- Avrupa istikametindeki göçler tersine bir göç'e çevrilecek.

03)- Çok büyük can kayıpları yaşanacak.

04)- Orta Doğu savaşı tahminlerin üzerinde hızlanacak ve büyüyecek.

05)- Bu durumu bekleyen İsrail planladığı ülkeleri işgal edecek.

06)- Bölgede yeni devlet(cik)ler ilan edilecek.

07)- İran topraklarındaki Azeri Türklerine karşı imha savaşı başlatacak.

08)- "Vadedilmiş Büyük İsrail"in ön ayağı Birleşik Kürdistan ilan edilecek.

09)- Büyük Ermenistan hayali Van ve Ağrı üzerinden hortlatılacak.

10)- Türkiye’de sıkıyönetim ilan edilecek ve demokrasi temelli rafa kaldırılacak.

11)- Beklenilenden daha fazla ülkede iç savaşlar yaşanacak. (Batı ülkeleri !?) 

12)- Pakistan Bölünecek...

13)- Kafkaslarda Siyonist kuklası bir Çerkez Devleti kurulacak.

14)- Türkiye "Merkez Ülke" konumundan "Cephe Ülkesi" konumuna geçecek.

15)- Milyonlarca insan mülteci durumuna düşecek.

16)- Amerika’da iktidara Neo-Con’lar getirilecek ve savaş hızlandırılacak.

17)- Asya’da dünya ölçekli büyük bir savaş başlatılacak.

18)- Asya-Pasifik savaşını fırsat bilecek İsrail Büyük Siyonistan hamlesine girecek.

19)- İnsanlık "yeni bilgiler"le ve "yeni teknolojik kitle imha silahları"yla tanışacak.

20)- UFO-Uzaylılar konusunda bazı sırlar açıklanacak ve radikal gelişmeler yaşanacak.

21)- Sahte ve çakma Mesih’in (Maşiyah- Mehdi) geleceği/geldiği açıklanacak.

22)- Türk Dünyası "gerçekten" birleşme yollarını deneyecek.

23)- Avrupa Birliği dağılacak, Avrupa'da fakirlik ve panik başlayacak...

24)- İngiltere (müttefikleriyle beraber (!!??) İsrail'le savaşa başlayacak.

25)- Rusya’da yeni bir devrim olacak ve parçalanacak.

26)- Amerika’da yaşanacak krizler büyük ülke içi kaosuna dönüşecek.

27)- Türkiye, en çok zarar görecek ülkelerden biri olmasına rağmen daha güçlenecek.

28)- Fransa İşgal ettiği ülkelerde ve sömürgelerinde yaptıklarına pişman edilecek. 

29)- Amerika İslam ülkelerine karşı yaptığı katliamı iç savaşla ve bölünerek ödeyecek.


* * *
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder